Jobs & Careers

English

We are constantly looking for well-trained and responsible people that love trucking, as much as we do, to join our dynamic team. Right now we need:

  • Truck drivers 
  • Helpers
  • Fleet Coordinators
  • Accounting Clerks
Be part of our VNB team, we look forward to your application. No need to call or email, just answer the online application, our staff will get back to you as soon as possible.
Thank you, we wait for the submission of your application.

Tagalog

Kami ay patuloy na naghahanap ng mga bihasa at responsableng Truck Drivers at Helpers na masaya at nagmamahal sa trabahong ito, tulad namin. Sa kasalukuyang nangangailangan kami ng:

  • Truck drivers 
  • Helpers
  • Fleet Coordinators
  • Accounting Clerks
Inaasahan namin ang inyong mga Application.  Hindi kailangan tumawag o kaya mag-email. Sagutin lang po ang Application online at makakarating po ito sa kina-kaukulang  Kawani.  Babalik po kami sa inyo sa lalong madaling panahon.
Maraming Salamat po at hihintayin po namin ang pagdagsa ng inyong application.